Kastrace koček v Ústí nad Labem

Česká televize odvysílala reportáž o kastraci opuštěných koček, kterou provádí náš spolek Felisicat.